Input your search keywords and press Enter.

เตรียมฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรก นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน

กรุงเทพมหานคร เตรียมฉีดวัคซีนโควิด เข็มแรก นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน อายุ 12 – 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 64 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้ว เมื่อวันที่ 6 – 8 ก.ย. 64

นักเรียนที่จะได้รับการฉีดต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองความพิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ กลุ่มอายุ 12 – 13 ปี น้ำหนัก 70 กิโลกรัม กลุ่มอายุ 13 – 15 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม

กลุ่มอายุ 15 – 18 ปี น้ำหนัก 90 กิโลกรัม และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่

1. โรคอ้วน ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

4. โรคไตวายเรื้อรัง

5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

6. โรคเบาหวาน

7. กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

จะประชุมหารือแนวทางในวันที่ 9 ก.ย. 64

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *