Input your search keywords and press Enter.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครเด็ก 12-17 ปี ร่วมฉีดซิโนฟาร์ม วัดระดับภูมิคุ้มกัน

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เชิญชวนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี ร่วมโครงการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” พร้อมเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อน-หลังการรับวัคซีน

วันที่ 1 ก.ย. 2564 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม BBIBP-CorV (Sinopharm)”

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อนและหลังการรับวัคซีน โดยเปิดรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1-5 ก.ย. 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด 250 ราย) (คลิกที่นี่)

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 • อายุระหว่าง 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี
 • อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล
 • สะดวกเดินทางมารับวัคซีนครบทั้งสองเข็ม และเจาะเลือดตามนัดหมาย ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
 • ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
 • ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยชัก หรือเป็นโรคลมชัก หรือมีประวัติเป็นโรคทางสมอง
 • ไม่มีพัฒนาการผิดปกติ
 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทีมผู้วิจัยกำหนดเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และอาจมีการร้องขอข้อมูลหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยขั้นตอนการนัดหมาย โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 นัดหมายเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีน พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก

ครั้งที่ 2 นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่สอง โดยนัดห่างจากวันแรก 21 วัน (+7 วัน)

ครั้งที่ 3 นัดหมายเจาะเลือดหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ภายหลัง 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม จะมีการติดตามอาการเจ็บป่วย และอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีน โดยตอบแบบสอบถามทุกวันที่ 1, 7 และ 28 ภายหลังการรับวัคซีน โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทางคณะผู้วิจัยจะติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564 เวลา 16.00 น. หากเลยวันที่กำหนด และท่านยังไม่ได้รับการติดต่อ แสดงว่าบุตรของท่านไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครของโครงการ.

ที่มาของข่าว: เว็บไซต์ไทยรัฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *