Input your search keywords and press Enter.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดเดือนกรกฎาคมรวมได้เพียง 7.7 ล้านโดส ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนละ 10 ล้านโดสตามที่รัฐบาลเคยประกาศ

วันนี้ (1 สิงหาคม) THE STANDARD รวบรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าไทยฉีดวัคซีนโควิดรวมได้เพียง 7,758,276 ราย แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 6,692,062 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 106,6214 ราย

โดยคำนวณจากข้อมูลการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จะเห็นว่าไทยฉีดวัคซีนได้ไปทั้งหมด 9,927,698 โดส ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ (นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564) แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 7,110,854 ราย และครบ 2 เข็ม จำนวน 2,816,844 ราย

ขณะที่ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ไทยฉีดวัคซีนได้ท้ังหมด 17,685,974 โดส ใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มท่ี 1 จํานวน 13,802,916 ราย และจํานวนผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จํานวน 3,883,058 ราย 

นั่นหมายความว่าตลอดเดือนกรกฎาคม ไทยฉีดวัคซีนรวมได้เพียง 7,758,276 ราย และฉีดเข็มที่ 1 ได้เพียง 6,692,062 ราย ส่วนที่ฉีดครบโดส (2 เข็ม) มีเพียง 3,883,058 ราย ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนละ 10 ล้านโดสตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ศบค. เคยระบุไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านโดส 

ที่มาของข่าว: เว็บไซต์ The Standard

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *