ข่าวใหม่

นำเสนอ

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนมั่นใจ พ.ย. นี้เริ่มฉีดวัคซีน ‘Moderna’ แน่นอน แนะผู้ที่ต้องรับ ‘เข็ม 3’ ฉีด AstraZeneca เป็นบูสเตอร์ก่อนได้เลย
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนมั่นใจ พ.ย. นี้เริ่มฉีดวัคซีน ‘Moderna’ แน่นอน แนะผู้ที่ต้องรับ ‘เข็ม 3’ ฉีด AstraZeneca เป็นบูสเตอร์ก่อนได้เลย

นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนยอมรับต้องเลื่อนฉีดวัคซีน Modern […]